Subscribe here to RSS feed

1

June

Wettelijk verplichte registratie voor makelaars Andalusië

Fred van Krimpen

Wettelijk verplichte registratie voor makelaars Andalusië

In Andalusië is een nieuwe wet aangenomen betreffende de regulering van het beroep makelaar. Daarmee wordt de grootste Spaanse autonome regio naar inwoneraantal de tweede autonome deelstaat in navolging van Catalonië, die het beroep makelaar voor verkoop en verhuur van vastgoed in Spanje weer reguleert.

De nieuwe wet bepaalt, dat binnen de overgangstermijn van een jaar, het uitoefenen van het beroep makelaar weer aan regels gebonden wordt en er een wettelijke registratie gaat komen. Het doel van de wet is om de consument te beschermen en transparantie te bevorderen.

Vanwege de nieuwe wet zal het aantal makelaars in Andalusië drastisch worden gereduceerd in navolging van Catalonië, waar de wet sinds 9 september 2010 van toepassing is.

De eisen die gesteld gaan worden aan de geregistreerde makelaars zijn bijna één-op-één overgenomen van Catalonië.
De eisen zijn onder andere:

  1. Aantoonbare ervaring en bekwaamheid;
  2. Beschikken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
  3. Beschikken over een verzekerings/bankgarantie die aanbetalingen tot een maximum bedrag dekt (deze beide bedragen worden praktisch verdubbeld indien men niet over een kantoor beschikt en slechts via Internet werkt);
  4. Beschikken over een fysiek kantooradres;
  5. Dat de makelaar niet strafrechtelijk veroordeeld is, met de uitzonderingen die in de regelgeving zijn vastgelegd.

https://www.mondi.nl/upload/ps/318_logo-gipe-api-mondi_approved.jpgSpaanse makelaars zijn niet verplicht zich aan te sluiten bij een brancheorganisatie, zoals de Agenta de Propiedad Inmobiliaria (API) of de Gestor Intermediario en Promociones de Edificiones (GIPE). Mondi raadt professionele makelaars aan zich wel aan te sluiten bij een brancheorganisatie en/of te toetsen of ze voor ‘Mondi Approved’ in aanmerking komen. Hiermee loopt Mondi ver vooruit op de Europese regulering van het beroep makelaar. Indien aanbieders van vastgoed in het buitenland zich actief richten op Vlaamse en Nederlandse consumenten, dan kunnen ze in aanmerking komen voor het keurmerk ‘Mondi Approved’ mits ze voldoen aan de criteria, die per land/regio kunnen verschillen, en zich conformeren aan de gedragsregels van Mondi.

Mondi streeft met ‘Mondi Approved’ naar een gecertificeerd keurmerk voor organisaties, die actief zijn op de internationale vastgoedmarkt, waaronder makelaars/bemiddelaars, projectontwikkelaars, advocaten, fiscalisten, en verhuurbemiddelaars. De eerste stap voor Mondi Approved werd gezet in 2005. Pas in 2013 is Mondi actief gestart met de voorbereidingen voor het keurmerk. In december 2015 werd Alpendreams als eerste makelaar Mondi Approved. Snel volgden MNM Costa Blanca, Azull en Casa Las Dunas. Over de ervaringen van de afgelopen twee jaar zijn we dik tevreden. Mondi biedt op korte termijn iedere makelaar die zich aantoonbaar professioneel wil onderscheiden de mogelijkheid dit nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.

Rob Smulders: "Mondi is als geen ander op de hoogte van de mogelijke problematiek binnen de internationale vastgoedmarkt. Onze focus ligt echter op het preventief informeren van onze leden om tot een succesvolle aankoop van vastgoed in het buitenland te komen, ongeacht waar of bij wie onze leden uiteindelijk kopen. Toch constateren we al jaren dat als Mondi actief betrokken is in de begeleiding van aspirant-kopers, de kans op een geslaagde aankoop aanzienlijk verbetert.”

Geraadpleegde bronnen: Elite Inmobiliaria, la Junta de Andalucía

Artikel gepubliceerd door Mondi de belangenvereniging. https://www.mondi.nl/spanje/page49.php

No comments.
Name:
Email:
Comment:
Enter verification code: Captcha not loaded